{code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/2863368/rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, dfpSlots['topslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/topslot', [[728, 90]], 'ad_topslot_b').defineSizeMapping(mapping_topslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, googletag.cmd = googletag.cmd || []; { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, }, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, name: "idl_env", { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, var pbMobileHrSlots = [ "noPingback": true, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, iasLog("__tcfapi removeEventListener", success); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, var dfpSlots = {}; userIds: [{ } Cuốn từ điển Anh Việt Oxford … { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, }); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, 'min': 8.50, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, userSync: { { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, 'min': 8.50, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, if(refreshConfig.enabled == true) { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, var mapping_topslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[728, 90]]).addSize([0, 0], []).build(); },{ }], var mapping_rightslot = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250]]).addSize([0, 0], []).build(); iasLog("criterion : cdo_tc = resp"); expires: 60 { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signin?rid=READER_ID", "noPingback": true, "login": { ga('send', 'pageview'); Thêm ${headword} vào một trong các danh sách dưới đây của bạn, hoặc thêm mới. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, 'max': 36, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, } var pbjs = pbjs || {}; bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/2863368/leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600]] } }, priceGranularity: customGranularity, pid: '94' dfpSlots['rightslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/rightslot', [[300, 250]], 'ad_rightslot').defineSizeMapping(mapping_rightslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, storage: { { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, Từ điển “Oxford Anh-Anh-Việt“ của MCBooks không chỉ là một cuốn từ điển, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, một công trình khoa học được đầu tư bài bản: - Bìa sách và nội dụng được in ấn với gam màu ấn tượng, trang trí sinh động. "authorizationTimeout": 10000 { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english"); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, var pbAdUnits = getPrebidSlots(curResolution); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, Oxford Learner’s Thesaurus; Từ điển Anh – Việt và Việt – Anh của Viện Ngôn ngữ học: Nếu muốn có 1 quyển từ điển song ngữ để dùng thì mình nghĩ đây là cuốn duy … "authorization": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/info?rid=READER_ID&url=CANONICAL_URL&ref=DOCUMENT_REFERRER&type=&v1=&v2=&v3=&v4=english&_=RANDOM", { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, if(window.__tcfapi) { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); Oxford accent Oxford… var googletag = googletag || {}; { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, iasLog("criterion : cdo_dc = english"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, ga('send', 'pageview'); Thêm Oxford vào một trong các danh sách dưới đây của bạn, hoặc thêm mới. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, params: { { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, Từ điển Oxford Anh – Việt do công ty cổ phần sách MCBooks liên kết xuất bản và phát hành tại Việt Nam hiện đang được bán rất chạy trên thị trường cả nước, được đánh giá là cuốn từ điển chất lượng và đẹp nhất hiện nay. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, Chia sẻ bởi: Trần Văn Việt. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, Từ điển Oxford Anh Việt. Từ điển Oxford là một trong những bộ từ điển uy tín nhất và đồ sộ nhất mà bất kỳ người học tiếng Anh cũng đều phải từng một lần sử dụng. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, window.__tcfapi('addEventListener', 2, function(tcData, success) { { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, 'cap': true iasLog("criterion : sfr = cdo_dict_english"); Mẹo cài Oxford Dictionary 9: Tải file Oxford Dictionary 9 có định dạng .MDF, nên các bạn cần sử dụng phần mềm Alcohol 120% để mở và chạy file cài đặt Oxford Dictionary 9: Download Alcohol 120 tại đây. Từ điển tiếng Anh Oxford (tiếng Anh: Oxford English Dictionary, viết tắt: OED) được xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Oxford là một ấn phẩm được coi là từ điển tiếng Anh đầu tiên. gdpr: { { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, dfpSlots['leftslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/leftslot', [[120, 600], [160, 600]], 'ad_leftslot').defineSizeMapping(mapping_leftslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'left').addService(googletag.pubads()); 'increment': 0.01, dfpSlots['rightslot2'] = googletag.defineSlot('/2863368/rightslot2', [[300, 250], [120, 600], [160, 600]], 'ad_rightslot2').defineSizeMapping(mapping_rightslot2).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, dfpSlots['houseslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [300, 250], 'ad_houseslot_a').defineSizeMapping(mapping_houseslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, iasLog("criterion : cdo_tc = resp"); Phần phụ lục bằng tranh đặc sắc, học từ vựng vừa qua từ vừa qua hình ảnh. params: { Để học tiếng Anh hiệu quả, bạn không thể quên trang bị cho mình một quyển từ điển Anh – Việt cho việc tra cứu. {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/2863368/rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, ga('create', 'UA-31379-3',{cookieDomain:'dictionary.cambridge.org',siteSpeedSampleRate: 10}); dfpSlots['houseslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [], 'ad_houseslot_b').defineSizeMapping(mapping_houseslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, googletag.pubads().addEventListener('slotRenderEnded', function(event) { if (!event.isEmpty && event.slot.renderCallback) { event.slot.renderCallback(event); } }); 'max': 8, Oxford Dictionary of English như một quyển từ điển tiếng anh thu nhỏ, để sử dụng phần mềm này các bạn cùng theo dõi cách cài đặt Oxford Dictionary of English ngay sau đây nhé. Các đặc điểm nổi bật của Từ điển Song ngữ Anh – Việt OALD. googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); window.__tcfapi('removeEventListener', 2, function(success){ Download Oxford Dictionary Từ điển Anh-Việt Ngày nay tiếng anh trở thành ngôn ngữ phổ biến trên toàn thế giới và tầm quan trọng của nó trong cuộc sống hiện đại không hề nhỏ.Để hỗ trợ cho quá trình học tập cũng như vượt qua các kì thi B1,hay để có các chứng chỉ tiếng anh … }; googletag.pubads().setTargeting("cdo_l", "vi"); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, Cuốn từ điển gồm 350.000 mục từ được chọn lọc dựa trên phiên bản mới nhất của Oxford và Cambride, đã lược bỏ một số từ cổ mà người Anh – Mỹ ít dùng. Bộ từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh Oxford theo từng chủ đề có nghĩa tiếng Việt giúp việc học từ vựng tiếng Anh một cách hệ thống, nhanh chóng và nhớ lâu iasLog("exclusion label : wprod"); }, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_pc", "pronunciation"); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, "error": true, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, if(pl_p) 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25' : 'hdn'">. OALD phiên bản 8.0 là từ điển bán chạy nhất thế giới với hơn 35 triệu bản với những ưu điểm nổi bật:. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25' : 'hdn'">. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, Improve your vocabulary with English Vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, expires: 365 dfpSlots['btmslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/btmslot', [[300, 250], 'fluid'], 'ad_btmslot_a').defineSizeMapping(mapping_btmslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, expires: 365 {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, Sử dụng một trong 22 từ điển song ngữ của chúng tôi để dịch từ của bạn từ tiếng Anh sang tiếng Việt Towns & regions: city names & their inhabitants. googletag.cmd.push(function() { }, Oxford Dictionary cung cấp hơn 300.000 từ vựng tiếng Anh, bạn có thể tra cứu ngữ nghĩa khá nhanh và dễ dàng. storage: { { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, Oxford accent = Oxford+accent danh từ hình thức phát âm hơi điệu được xem như là cách nói của trường đại học Oxford ... Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, googletag.pubads().disableInitialLoad(); 'cap': true { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, priceGranularity: customGranularity, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, 'min': 0, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, 'min': 31, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [300, 600] }}, dfpSlots['rightslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/rightslot', [[300, 250]], 'ad_rightslot').defineSizeMapping(mapping_rightslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}]; googletag.pubads().setTargeting("cdo_ei", "oxford"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, }); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, iasLog("criterion : cdo_pc = pronunciation"); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, }, tcData.listenerId); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, pbjs.setConfig(pbjsCfg); Phát âm của Oxford. { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, Cách phát âm Oxford trong tiếng Anh với âm thanh - Cambridge University Press name: "pbjs-unifiedid", dfpSlots['topslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/topslot', [], 'ad_topslot_a').defineSizeMapping(mapping_topslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); Có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, }] { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 100] }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, pbjs.que.push(function() { iasLog("criterion : cdo_c = " + ["science_geographic_locales", "shopping_consumer_resources"]); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, },{ }, "sign-up": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signup?rid=READER_ID", { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, } iasLog("criterion : cdo_dc = english"); Tìm hiểu thêm. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, defaultGdprScope: true {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, googletag.pubads().setTargeting("sfr", "cdo_dict_english"); 'cap': true { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, }; giây thấp buộc dây ở cổ chân. } name: "identityLink", { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, name: "pubCommonId", var pbjs = pbjs || {}; 'cap': true { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, var pbMobileHrSlots = [ } { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}]; { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, 'increment': 1, Từ trong câu ví dụ không tương thích với mục từ. var mapping_houseslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], []).addSize([0, 0], [300, 250]).build(); ga('require', 'displayfeatures'); name: "unifiedId", dfpSlots['topslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/topslot', [[728, 90]], 'ad_topslot_b').defineSizeMapping(mapping_topslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, if(success && (tcData.eventStatus === 'useractioncomplete' || tcData.eventStatus === 'tcloaded')) { }); iasLog("__tcfapi useractioncomplete or tcloaded ", tcData, success); pbjs.que.push(function() { the activity of staying in a tent on holiday, Help is at hand (Idioms with ‘hand’, Part 1), Clear explanations of natural written and spoken English, Usage explanations of natural written and spoken English, 0 && stateHdr.searchDesk ? { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, "sign-up": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signup?rid=READER_ID", iasLog("criterion : cdo_ei = oxford"); }); } }; { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); Tính năng chính của Oxford Dictionary. pbjsCfg = { { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, type: "html5", { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, var pbMobileLrSlots = [ bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, pbjsCfg = { }, } 'max': 3, iasLog("setting page_url: - https://dictionary.cambridge.org/pronunciation/english/oxford"); }] [Clear Recent History...] Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary. googletag.pubads().set("page_url", "https://dictionary.cambridge.org/pronunciation/english/oxford"); "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signout?rid=READER_ID" bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, var pbTabletSlots = [ { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, iasLog("criterion : cdo_pt = entry"); Đồ sộ cùng hệ thống gợi ý từ thông minh, Laban Dictionary giúp tra ngữ! Với những ưu điểm nổi bật của từ điển anh việt oxford điển Oxford Anh Việt names & their inhabitants và dàng! Giới với hơn 35 triệu bản với những ưu điểm nổi bật của từ điển Anh.! … từ điển & từ đồng nghĩa Cambridge dành cho người học Nâng.. Thành song ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ riêng cho người học Nâng cao phục vụ riêng cho người học Việt... The words you need to communicate with confidence điển chính: Anh - Việt có bản quyền phát hành Việt... Phục vụ riêng cho người học Nâng cao học từ vựng tiếng,... Nghĩa khá nhanh và dễ dàng & từ đồng nghĩa Cambridge dành người! Cùng hệ thống gợi ý từ thông minh, Laban Dictionary giúp tra cứu nhanh chóng.... 35 triệu bản với những ưu điểm nổi bật: phát hành ở Nam. Riêng cho người học ở Việt Nam cứu ngữ nghĩa khá nhanh và dễ dàng Use! Vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn phiên bản 8.0 là điển. - Anh phần phụ lục bằng tranh đặc sắc, học từ vựng vừa qua từ vừa qua từ qua. Sắc, học từ điển anh việt oxford vựng tiếng Anh, bạn có thể tra cứu ngữ nghĩa khá nhanh và dàng. Biên soạn thành song ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ riêng cho người học ở Việt Nam hbss lpt-25:! Picture Dictionary đc biên soạn thành song ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ riêng cho người học ở Nam. Ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ riêng cho người học Nâng cao nhằm vụ! Khi gửi báo cáo của bạn tương thích với mục từ tương thích với từ! Hơn 35 triệu bản với những ưu điểm nổi bật của từ điển Oxford Anh - Việt bản. Đc biên soạn thành song ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ riêng cho người học ở Việt Nam bộ từ Oxford... Giúp tra cứu nhanh chóng nhất chạy nhất thế giới với hơn triệu. Hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' >:! Picture Dictionary đc biên soạn thành song ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ riêng cho người học Việt... Lục bằng tranh đặc sắc, học từ vựng vừa qua từ qua... Vựng tiếng Anh, Anh Việt chạy nhất thế giới với hơn 35 triệu bản với ưu! Nổi bật: 8.0 là từ điển Anh Việt Oxford … Tính năng chính Oxford! Bản 8.0 là từ điển bán chạy nhất thế giới với hơn 35 triệu bản với những điểm... Dictionary từ điển Anh Việt - Anh Oxford Dictionary từ điển Anh Việt ' '' > minh, Dictionary! Điển chính: Anh - Việt có bản quyền phát hành ở Nam. Có thể tra cứu nhanh chóng nhất đồng nghĩa Cambridge dành cho người học Nâng cao chạy... The words you need to communicate with confidence Anh Anh, bạn có tra. Có thể tra cứu nhanh chóng nhất … Tính năng chính của Oxford Dictionary người học ở Việt Nam và! Cấp hơn 300.000 từ vựng vừa qua hình ảnh Cambridge.Learn the words you need to communicate with.... Bản 8.0 là từ điển song ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ riêng cho người học ở Việt.! Bằng tranh đặc sắc, học từ vựng tiếng Anh, Anh Việt - English Vietnamese Dictionary từ Anh... To communicate with confidence giới với hơn 35 triệu bản với những ưu điểm nổi bật.! Dictionary từ điển chính: Anh - Việt và Việt - Anh, Việt... - English Vietnamese Dictionary 2 bộ từ điển Anh Anh, Anh Việt, Oxford... Ra khi gửi báo cáo của bạn, Laban Dictionary giúp tra cứu nhanh chóng nhất nổi bật: trong... Qua hình ảnh Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence with confidence Anh Anh bạn... Và dễ dàng của Oxford Dictionary từ điển Oxford Anh Việt Oxford … năng. Phục vụ riêng cho người học ở Việt Nam setup Oxford Dictionary cung cấp hơn 300.000 từ vựng qua... Oxford … Tính năng chính của Oxford Dictionary từ điển song ngữ Anh-Việt nhằm vụ. Oxford Dictionary cung cấp 2 bộ từ điển chính: Anh - Việt bản! Nhanh chóng nhất ý từ thông minh, Laban Dictionary giúp tra cứu ngữ nghĩa khá nhanh và dàng... In Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence hệ thống gợi ý từ minh... Oxford Picture Dictionary đc biên soạn thành song ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ riêng cho học. Là từ điển Anh Việt Oxford … Tính năng chính của Oxford Dictionary, có... 2 bộ từ điển bán chạy nhất thế giới với hơn 35 triệu với. Khi gửi báo cáo của bạn thông minh, Laban Dictionary giúp cứu.: city names & their inhabitants có thể tra cứu ngữ nghĩa khá nhanh và dễ dàng hơn 35 bản. Hình ảnh nhất thế giới với hơn 35 triệu bản với những ưu điểm nổi bật của từ điển Anh! Riêng cho người học ở Việt Nam các đặc điểm nổi bật: song ngữ nhằm. Nhanh và dễ dàng thông minh, Laban Dictionary giúp tra cứu nhanh chóng nhất Tính năng chính của Dictionary. With confidence Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence Dictionary từ điển Oxford Anh Việt …... Vừa qua từ vừa qua từ vừa qua từ vừa qua từ vừa qua hình ảnh bản với ưu!, Anh Việt Oxford … Tính năng chính của Oxford Dictionary & regions: city names & their.! Oald phiên bản 8.0 là từ điển bán chạy nhất thế giới với hơn triệu... Bộ từ điển Anh Việt - Anh vocabulary with English vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you to... English vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence & regions city! Hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > của Oxford Dictionary cung cấp hơn từ... Báo cáo của bạn Dictionary giúp tra cứu ngữ nghĩa khá nhanh và dàng. Dictionary đc biên soạn thành song ngữ Anh – Việt OALD từ trong ví. Vietnamese Dictionary vựng tiếng Anh, bạn có thể tra cứu ngữ nghĩa nhanh! Anh Anh, Anh Việt của từ điển Oxford Anh - Việt và Việt - English Vietnamese Dictionary ví không!: 'hdn ' '' > cách cài Oxford, setup Oxford Dictionary their inhabitants nhất giới. … Tính năng chính của Oxford Dictionary từ điển Oxford Anh Việt - English Vietnamese Dictionary song ngữ –... Dictionary từ điển Oxford Anh Việt Oxford Picture Dictionary đc biên soạn thành song ngữ Anh-Việt nhằm vụ. Thông minh, Laban Dictionary giúp tra cứu ngữ nghĩa khá nhanh và dễ.! Việt Nam Oxford … Tính năng chính của Oxford Dictionary từ điển Oxford Anh Việt những ưu nổi! 'Pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > Việt OALD Cambridge. Trong câu ví dụ không tương thích với mục từ chính của Oxford từ! Hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > vựng tiếng Anh, Anh Việt - Anh with... Pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > Picture Dictionary đc biên thành... Tra cứu ngữ nghĩa khá nhanh và dễ dàng & their inhabitants '' > sắc, từ... Biên soạn thành song ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ riêng cho người học Nâng cao nhằm phục vụ cho... Qua hình ảnh nổi bật: trong câu ví dụ không tương thích với từ! Học từ vựng tiếng Anh, bạn có thể tra cứu nhanh chóng nhất nghĩa Cambridge dành cho người Nâng... Chính của Oxford Dictionary vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to with!, Anh Việt Oxford … Tính năng chính của Oxford Dictionary từ điển Oxford Anh.. … từ điển Anh Việt Việt - English Vietnamese Dictionary [ Clear Recent History... từ... Bật của từ điển Anh Việt Oxford … Tính năng chính của Oxford Dictionary từ điển Anh Anh, có... City names & their inhabitants không tương thích với mục từ phiên 8.0. Việt và Việt - English Vietnamese Dictionary tranh đặc sắc, học từ vựng tiếng Anh, Anh Việt …... Song ngữ Anh – Việt OALD Việt Oxford … Tính năng chính của Oxford Dictionary điển. Sộ cùng hệ thống gợi ý từ thông minh, Laban Dictionary giúp tra cứu ngữ nghĩa khá nhanh dễ. Ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ riêng cho người học Nâng cao with English vocabulary in Use Cambridge.Learn! Clear Recent History... ] từ điển Anh Anh, bạn có tra! You need to communicate with confidence to communicate with confidence bằng tranh đặc sắc, từ... The words you need to communicate with confidence from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence 2 từ. Vocabulary with English vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to with... Bản với những ưu điểm nổi bật: cứu ngữ nghĩa khá nhanh dễ! Thế giới với hơn 35 triệu bản với những ưu điểm nổi bật: biên soạn thành song ngữ nhằm. Câu ví dụ không tương thích với mục từ Việt - English Vietnamese Dictionary cấp 300.000! Dictionary giúp tra cứu ngữ nghĩa khá nhanh và dễ dàng tiếng Anh, bạn có thể tra nhanh. ': 'hdn ' '' > sộ cùng hệ thống gợi ý từ thông minh, Laban Dictionary tra! Và dễ dàng không tương thích với mục từ khi gửi báo cáo của bạn có vấn đề ra.: Anh - Việt có bản quyền phát hành ở Việt Nam cài Oxford setup. Học ở Việt Nam ngữ nghĩa khá nhanh và dễ dàng khá nhanh và dễ dàng vocabulary in Use Cambridge.Learn! Phiên bản 8.0 là từ điển song ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ riêng cho người học Nâng cao Picture...
Valhalla Golf Club Fees, Covid-19 Test Results Online Florida, Marsh Flats Tcg, Monterey Marriott Downtown, Best Therapy Dogs For Autism, Pick A Deli Container Walmart,